Biela pastelka

Naša škola aj tento rok prejavila spolupatričnosť s tými, ktorí to potrebujú a dňa 23.9.2022 sa zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka. Naši žiaci a učitelia sa rozhodli svojim príspevkom podporiť nevidiacich a slabozrakých v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život. 

Dobrovoľníkmi boli členovia Školského parlamentu- Sarah Suppanová (II.A), Sebastián Peter Hraňo (II.A), Matej Láska (II.B) a Viktória Jakušová (III.B), ktorí  mali pripravené biele pastelky pre každého, kto prispel do zbierkovej pokladničky. 

Celý zbierkový deň zdokumentovala fotografiami Tereza Závodská (IV.A). 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a akýmkoľvek spôsobom podporili verejnú zbierku Biela pastelka 2022!