Upozornenie pre všetkých prihlásených žiakov

Upozornenie
Spojená škola, Tokajícka 34, Bratislava odoslala všetkým prihláseným žiakom e-mailom, prípadne poštou úlohy (zadania) na talentové skúšky. Ešte stále napriek ich obtelefonovávaniu nemáme od všetkých spätnú väzbu, že im boli doručené. Ak sa nájdu takí, ktorým z nejakých dôvodov (zlé e-mailové adresy, zle uvedené adresy bydliska…) doručenie nebolo vykonané, kontaktujte zást. riaditeľa pre odborné predmety Ing. Jeckelovú na jeckelova.petronela@tokajicka.sk .

V Bratislave 11.5.2020

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.
Riaditeľ Spojenej školy