Projekt RecyCOOL

V rámci prednášky o recyklácii a práci s recyklovanými materiálmi počas online vyučovania, sa študenti odboru odevný dizajn zapojili do projektu RecyCOOL. 

Project RecyCOOL! je Erasmus+ program vytvárajúci edukačnú online platformu zaoberajúcu sa súčasným módnym priemyslom a jeho dopadmi na životné prostredie. 

Projekt zahŕňa trojfázový program:

  1. Vzdelávanie, prednášky a workshopy.
  2. Vytvorenie si vlastného oblečenia zo second-hand materiálov.
  3. Prezentovanie modelov na zero-waste výstave.

 

Na projekte vytrvali štyria študenti Ivan Penčev, Žofia Hüblerová, Beáta Szitásová a Emma Gabašová, ktorí úspešne ukončili projekt výstavou.

Počas letných prázdnin absolvovali prvé dve fázy. Tretiu fázu ukončili výstavou upcyklovaných odevov UN•WANTED.

Vernisáž výstavy sa konala 1.10.2021 na Mestských hradbách v Bratislave. 

Podrobnejšie info o projekte nájdete tu

https://nitka.sk/recycool…/project-recycool-imperfections2.

 

Fotogaleria: