Exkurzia žiakov 3.A

Exkurzia žiakov III. A triedy odboru Reklamná tvorba na výstavu Veľké finále v Avion Shopping Park Bratislava
Vo štvrtok 22. 6. 2023 študenti tretieho ročníka odboru Reklamná tvorba navštívili výstavu maturitných prác Školy dizajnu v Bratislave. Výstava bola pre všetkých veľmi poučná a podnetná. Zaujal nás komentovaný doprovod k maturitným prácam, ktorý viedli samotní študenti Súkromnej školy umeleckého priemyslu. Študenti navzájom viedli živý dialóg a vymenili si svoje poznatky. Niektoré vystavené exponáty mali najmä na pedagogický doprovod takmer meditatívny účinok (viď obrazová príloha). Všetci sme si z exkurzie odniesli veľmi príjemné a občerstvujúce zážitky.