Aktuálne informácie riaditeľa školy k obnoveniu prezenčného vyučovania v januári 2021

 

(list č. 2)

 

V Bratislave 02. 01. 2021

 

Vážení rodičia, spolupracovníci, milí žiaci,

 

srdečne Vás pozdravujem a dovoľujem si Vám poslať aktuálnu informácií a jednu prosbu k obnoveniu prezenčného vyučovania na stredných školách v mesiaci január 2021.

Prvú informáciu na túto tému som Vám prostredníctvom tejto stránky zaslal dňa 22. 12. 2020 na základe usmernenia zriaďovateľa školy BSK, podľa ktorého, ak to situácia v našom kraji podľa celoštátneho Covid automatu umožní (zverejnené malo byť 7.1.2021), štvrtáci by mali nastúpiť do školy 11.1.2021 bez testovania a zamestnanci a žiaci nižších ročníkov až po pretestovaní.

Vzápätí mi bola od jedného z Vás doručená logická otázka, že ako to bude s testovaním žiakov nižších ročníkov?

Pri nástupe do školy, čo podľa všetkého nebude skôr ako po uplynutí aktuálneho lockdownu dňa 25. 1. 2021 (v tom prípade by sme sa to mali dozvedieť najneskôr vo štvrtok 21. 1. 2021) dnes platí, že otestovaní by mali byť všetci zamestnanci, žiaci a tiež jeden zákonný zástupca žiaka.

Ďalej by som Vás chcel informovať, že na urgentnú otázku zriaďovateľa z 30. 12. 2020, či má škola záujem o zriadenie vlastného  MOM (mobilné odberné miesto) alebo nie, som odpovedal – áno. Pri celoštátnom testovaní obyvateľstva koncom októbra 2020 boli na Spojenej škole na daný účel vybudované  4 MOM, ktoré som osobne pomáhal zriaďovať a následne čiastočne aj riadiť, takže v tom nevidím problém.

Tisne sa mi v tejto veci na jazyk viac otázok ako odpovedí, preto nepochybujem, že aj Vám. Rád by som však, keď na to príde, mal aspoň odpoveď na otázku, či bude mať kto na našom mobilnom odbernom mieste vykonať samotný odborný zdravotnícky úkon odberu vzorky, prípadne, či sa tiež nájdu  dobrovoľníci na centrálny register testovaných, manipuláciu s testami a ich vyhodnotenie a vykonanie  príslušných administratívnych úkonov. Pri požiadavke otestovania všetkých dotknutých osôb by sa jednalo o vykonanie až 661 testov, čo sa pri zriadení jedného odberového miesta nedá stihnúť za jeden deň.

Prosím, keby ste vedeli v uvedenej veci pomôcť (nehovorím, že bezodplatne), prípadne tiež zapožičaním 2 – 3 prenosných rozkladacích stánkov, či s 2 – 3 plynovými ohrievačmi na zriadenie viac MOM jednotiek, ohláste sa priamo mne na t. č.: 0918 – 187 728, alebo na marusic.miroslav@tokajicka.sk .

Samotné testy by dodal zriaďovateľ a ostatné veci, ako sú dezinfekčné prostriedky, dávkovače, vedrá, vymedzovacie pásky, rúška …  na škole máme už teraz, dokúpiť by sa muselo len čo – to (oblečenie…).

Vážení rodičia, kolegyne a kolegovia, milí žiaci,

dovoľte mi v tomto čase po uplynutí osobitného COVID-roku 2020 z kategórie sci-fi popriať Vám, aby sa rok 2021 stal rokom očisty, aby to, čo nás nezabilo vám prinieslo novú silu, aby ste nestratili presvedčenie, že zdravie, vzdelanie, trpezlivosť a láskavosť je to, čo v živote potrebujeme všetci najviac.

 

Zo srdca vám všetkým praje

 

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.