Projekt Erasmus +

All five schools greeted the new school year with energy and enthusiasm.
The school coordinators introduced the winning project to their students, other teachers, parents and in the local areas. We made presentations, wrote articles, informed the school communities on FB, put appropriate information on school notice boards and websites. We invited and encouraged the students & teachers to take part in the project as well. Nobody will regret for sure!

V období od 1. 9. 2020 – 31. 08. 2022 je naša škola zapojená do projektu Erasmus+, Strategické partnerstvá,  Creating digital dictionaries and mobile apps  for learning foreign languages.

Partnermi projektu sú:

  • Eyüpsultan Anadolu Lisesi Turkey, Istanbul
  • Liceul Tehnologic UNIREA Romania, Stei
  • Matyas Kiraly Gimnazium Hungary, Fonyod
  • IPS „P.pi Grimaldi“ Italy, Sicily, MODICA
  • a Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, ako koordinátor projektu.

 

Projekt bol iniciovaný s cieľom získať a zdokonaliť vedomosti a zručnosti študentov v oblasti tvorby a použitia  mobilných aplikácií a digitálnych slovníkov pri štúdiu cudzích jazykov.

8 učiteľov našej školy sa zúčastnilo on-line školenia s Mgr. Kornéliou Lohyňovou, ambasádorkou platformy eTwinning, Ako používať a vytvoriť rôzne digitálne nástroje a aplikácie na vyučovanie angličtiny  /Learning Apps, Quizlet app, LIVEWORKSHEETS, Genial apps, Quizizz, Socrative app, Symbaloo, Kahoot …/.

Niektoré naše učiteľky angličtiny využili získané vedomosti pri vyučovaní anglického jazyka. Mgr. Zita Kubalcová použila aplikáciu Kahoot a Mgr. Andrea Marczellová aplikáciu LIVEWORKSHEETS.

[button link=“https://www.slideshare.net/AgataDanielovicova/liveworksheets-slovakia“ color=“green-light“] liveworksheets -Slovakia [/button]

[button link=“https://www.slideshare.net/AgataDanielovicova/project-mob-apps“ color=“green-light“] project mob. apps [/button]

Ďalšími doterajšími aktivitami  v rámci tohto projektu bolo vyplnenie Initial Questionary, tvorba prezentácií o škole, krajine, meste, ako aj súťaž Logo projektu.

https://www.slideshare.net/AgataDanielovicova/logo-competition-project-digital-dictionaries

Welcome to Slovakia (slideshare.net)

Our beautiful city Bratislava (slideshare.net)

Veríme, že onedlho sa zlepší situácia súvisiaca s Corona vírusom a budeme môcť cestovať do partnerských krajín.