Projekt Erasmus +

V období od 1. 9. 2020 – 31. 08. 2022 je naša škola zapojená do projektu Erasmus+, Strategické partnerstvá,  Creating digital dictionaries and mobile apps  for learning foreign languages.

Partnermi projektu sú:

  • Eyüpsultan Anadolu Lisesi Turkey, Istanbul
  • Liceul Tehnologic UNIREA Romania, Stei
  • Matyas Kiraly Gimnazium Hungary, Fonyod
  • IPS „P.pi Grimaldi“ Italy, Sicily, MODICA
  • a Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, ako koordinátor projektu.

 

Projekt bol iniciovaný s cieľom získať a zdokonaliť vedomosti a zručnosti študentov v oblasti tvorby a použitia  mobilných aplikácií a digitálnych slovníkov pri štúdiu cudzích jazykov.

8 učiteľov našej školy sa zúčastnilo on-line školenia s Mgr. Kornéliou Lohyňovou, ambasádorkou platformy eTwinning, Ako používať a vytvoriť rôzne digitálne nástroje a aplikácie na vyučovanie angličtiny  /Learning Apps, Quizlet app, LIVEWORKSHEETS, Genial apps, Quizizz, Socrative app, Symbaloo, Kahoot …/.

Niektoré naše učiteľky angličtiny využili získané vedomosti pri vyučovaní anglického jazyka. Mgr. Zita Kubalcová použila aplikáciu Kahoot a Mgr. Andrea Marczellová aplikáciu LIVEWORKSHEETS.

 liveworksheets -Slovakia  project mob. apps

Ďalšími doterajšími aktivitami  v rámci tohto projektu bolo vyplnenie Initial Questionary, tvorba prezentácií o škole, krajine, meste, ako aj súťaž Logo projektu.

https://www.slideshare.net/AgataDanielovicova/logo-competition-project-digital-dictionaries

Welcome to Slovakia (slideshare.net)

Our beautiful city Bratislava (slideshare.net)

Veríme, že onedlho sa zlepší situácia súvisiaca s Corona vírusom a budeme môcť cestovať do partnerských krajín.