Získanie medzinárodného certifikátu ECDL

Naša škola v rámci Národného projektu vystupuje ako partner  IT AKADEMIE. Sme súčasťou podaktivít Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencii – SŠ.  ŽIACI z II. C triedy odbor STY1 a STY2  vykonali 4 skúšky z kombinácie daných  ponúkaných MODULOV, ktoré dokazujú patričnú vzdelanostnú úroveň. Daným vzdelávaním a skúškami sa preukázali schopnosti digitálnej gramotnosti. Žiaci získali medzinárodný certifikát ECDL.

Tešíme sa spolu s nimi.

GRATULUJEME!