ZÁPIS PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV šk. rok 2018/19

OZNÁMENIE O ZÁPISE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV
[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2018/05/OZNÁMENIE-O-ZÁPISE-SM_DN.pdf“ color=“green“ icon=“serviceicon-pen“]Dokument o zápise[/button]

 

Z Á P I S
prijatých uchádzačov na štúdium  do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 sa uskutoční v dňoch

23. 5. 2018 od 8,30 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 hod. a 24. 5. 2018 od 8,30 do 12,00 a od 13,00 do 15,00 hod.                                                       

V osobitných prípadoch po predchádzajúcej dohode s asistentkou riaditeľa
(č. tel. 02/433 378 41) je možné vykonať zápis aj v inom termíne a čase.

Zápis sa uskutoční na sekretariáte Spojenej školy, Tokajícka 24, 821 08 v Bratislave v pavilóne D na základe                                                                   zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.

Ak zákonný zástupca nezapíše uchádzača na štúdium, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium v strednej škole prijatý, je neplatné.