Začiatok školského roka 2018 – 2019

Oznámenie o začiatku školského vyučovania

 

Riaditeľstvo Spojenej školy, Tokajícka 24, 821 03  Bratislava oznamuje, že vyučovanie v školskom roku 2018/2019 sa začína dňa 3. 9. 2018 slávnostným zhromaždením žiakov na školskom dvore.

Žiaci prvých ročníkov nastúpia do svojich tried o 8,00 hod., kde sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi, ktorí im dajú prvé informácie o ich ďalšom pôsobení na škole a odtiaľ sa o 8,45 hod. presunú spoločne na školský dvor.

Žiaci vyšších ročníkov sa po triedach zhromaždia priamo na školskom dvore o 8,45 hod.

Samotné slávnostné zhromaždenie začne o 9,00 hod.

V Bratislave 20. 8. 2018

RNDr. Miroslav Marušic

riaditeľ SpŠ