Výsledky prijímacích skúšok do študijného odboru styling a marketing pre 1. roč. šk. roku 2019/20

Oznámenie
Výsledky prijímacích skúšok do študijného odboru styling a marketing pre 1. roč. šk. roku 2019/20 budú vzhľadom na takmer identický počet uchádzačov o štúdium, ktorí sa zúčastnia skúšok v 1. a v 2. termíne, zverejnené až po zostavení celkového poradia prijímacích skúšok dňa 16.5.2019 do 12,00 hod.

RNDr. Miroslav Marušic, v.r.
riaditeľ SpŠ