na úvod

Keramický ateliér a sádrovňa slúžia na kreatívnu tvorbu pre odbor styling a marketing, na predmete modelovanie sa realizujú v týchto priestoroch žiaci odborov dizajn interiéru a tvorba nábytku a interiéru.

Na poschodí môžeme kedykoľvek stretnúť riaditeľa školy, ktorý práve tu má svoju kanceláriu.

Pozývame vás na výstavu študentských prác odboru Reklamná tvorba

Pozývame vás na výstavu študentských prác odboru Styling marketing

Pozývame vás na výstavu študentských prác odboru Odevný dizajn

Pozývame vás na výstavu študentských prác odboru Dizajn interéru

Fotografie Keramického ateliéru

.

Atmosféra našej školy

Virtuálny deň otvorených dverí budova D