na úvod

Táto budova je špecifická počtom počítačových učební, kde sa azda najviac realizujú žiaci odboru reklamná tvorba, no samozrejme nielen oni.

Okrem kmeňových tried práve v tejto budove nájdeme miestnosť s najväčším počtom učiteľov na škole – zborovňu.

reklamná tvorba
reklamná tvorba
Počítačové učebne

 

študentské práce Reklamná tvorba

Počítačové učebne