na úvod

Budova B
Práve tu v ateliéri foto a video tvorby sa stretávajú žiaci všetkých odborov a tu vznikajú práce, ktoré umožňujú prepojenie tvorby našich mladých kreatívcov.
Okrem kmeňových tried v tejto budove nájdeme aj odborné učebne, foto ateliér, Ateliér kresby, počítačovú miestnosť pre editáciu videa, dielňu pre odbory dizajn interiéru, tvorba nábytku a interiéru a drevárstvo a nábytkárstvo.
Pre milovníkov pekného slova sa tu nachádza aj školská knižnica.

Fotografický a video atelier

Dielňa odboru Drevárstvo nábytkárstvo

Odbor Styling marketing

Maturitný film

Maturitný film

Maturitný film VÝSTRAHA PRE EPILEPTIKOV blikanie obrazu

produktová kampan 3. roč.

Virtuálny deň otvorených dverí budova B