Viktória Gulyás – 3. miesto v súťaži: Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015

Žiačka 4. ročníka Spojenej školy,  Tokajícka 24,  odboru reklamná tvorbaViktória  Gulyás , svoje nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti preukázala vytvorením videospotu, ktorým sa zapojila do súťaže vyhlásenej Úradom vlády SR na tému Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015. Získala 3. miesto. Blahoželáme.

Víťazné video si môžete pozrieť: https://www.youtube.com/watch?v=ok3pMcNvE7Q