Úspech na olympiáde z anglického jazyka

Martina Ivančíková z  II. B úspešne reprezentovala našu školu v okresnom kole v anglickom jazyku v kategórii 2D – získala 2. miesto.
Srdečne blahoželáme

diplom Ivancikova mini