[column span=“7″ total=“12″]

Základné informácie o študijných a učebných odboroch

Číselný kód študijného odboru

Názov študijného odboru

Organizačná zložkaSpojenej školy

 Štvorročné študijné odbory
 3158  M  STYLING A MARKETING  SOŠ umeleckopriemyselná
 8283  M  REKLAMNÁ TVORBA
 8298  M  ODEVNÝ DIZAJN
 8269  M  TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU  SOŠ drevárska
 8245  M  01  KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO – DREVOREZIEB
 3336 M  DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – NÁBYTKÁRSTVO
Dvojročné študijné odbory nadstavbového štúdia
 6403  L  PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH SOŠ umeleckopriemyselnáSOŠ drevárska
Ďalšie štvorročné študijné odbory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/column]