Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi prebieha na našej škole pravidelne niekoľko rokov. Ani 23.11. 2022 sme našu tradíciu neporušili. K pravidelnému darovaniu žiaci pristupujú s odhodlanosťou pomôcť chorým ľuďom, ktorým zachránia život.

Všetkým zúčastneným žiakom ĎAKUJEME