Stretnutie rodičov 11. 6. 2019

Dňa 11. 06. 2019 sa bude konať informačné stretnutie rodičov a učiteľov

v čase od 16:00 do 17:30 hod.

Žiadame rodičov, aby si stretnutia si dohodli s jednotlivými vyučujúci mailom do 10. 6. 2019.