Stretnutie rodičov 20. 11. 2019

Dňa 20. 11. 2019 sa bude konať informačné stretnutie rodičov a učiteľov ohľadom výsledkov štvrťročnej klasifikácie

v čase od 16:30

Žiadame rodičov, aby si stretnutia dohodli s jednotlivými vyučujúci mailom.