Stredoškolská odborná činnosť

V pondelok 4. apríla 2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

Prehľad výsledkov:

  1. miesto: Katarína Skladaná (III.B, dizajn interiéru) v odbore 01 – Problematika voľného času
  2. miesto: Ivan Penčev (III.C odevný dizajn) v odbore 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

Obaja účastníci postúpili  do krajského kola, ktoré sa konalo 6.4.2022 a tam úspešne obhájili svoje práce a získali vo svojich odboroch vynikajúce umiestnenie:

  1. miesto: Katarína Skladaná
  2. miesto: Ivan Penčev

Obom žiakom blahoželáme a želáme veľa šťastia pri obhajobe svojich prác v celoštátnej prehliadke 26. – 29. 4. 2022 v Bardejove.