Spirit week

Žiacka školská rada pod vedením koordinátorky Mgr. Tatiany Keméňovej zorganizovala pre žiakov našej školy program Spirit week v dňoch 13.6. až 17.6. Program spočíval v tom, že žiaci sa mali každý deň obliecť na danú tému a následne vytvoriť fotku, ktorá sa uverejnila na facebookovej stránke školy, kde mohol každý zahlasovať. Na konci týždňa sa vyhodnotili výhercovia a tí boli následne ocenení v posledný deň školy. Výhercom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie akcie.

Žiacka školská rada