Rozhodnutie o prijímacom konaní na nenaplnený počet miest pre 1. ročník šk. roka 2022/2023

Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03  Bratislava

 

Rozhodnutie o prijímacom konaní na nenaplnený počet miest

pre 1. ročník šk. roka 2022/2023

 

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 13. mája 2022 v bode o prijímacích skúškach v 2. kole na nenaplnené miesta
zverejňujem a oznamujem túto skutočnosť v nasledovnom členení:

Študijný odbor                   Počet prijatých a zapísaných     Počet voľných miest

8614 M dizajn interiéru                           30                                                      0

8610 M odevný dizajn                             20                                                      0

8633 M reklamná tvorba                        20                                                    10

_______________________________________________________________

Spolu                                                            70                                                    10

 

Prijímacie konanie v 2. kole  na nenaplnené (voľné) miesta sa uskutoční dňa 21. júna 2022 podľa už zverejnených kritérií (www.tokajicka.sk).
Prihlášky na št. odbor 8633 M reklamná tvorba bude škola prijímať do 20. júna 2022.

 

[button link=“https://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2022/06/Dôležitý-oznam-k-2.-kolu-PS.pdf“ color=“green“ icon=“serviceicon-arrow-down“]Dôležitý oznam k 2. kolu[/button]

 

V Bratislave 31. mája 2022