Rodičovské združenie

Pozývame rodičov žiakov všetkých ročníkov  na stretnutie s triednymi učiteľmi

 

Termín:    19. 9. 2017 o 16.30

Miesto:     kmeňové triedy