Rodičovské stretnutie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na informačné stretnutie o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov našej školy, ktoré sa uskutoční

        13. 4. 2023 od 16,30 do 17:30 hod.

Budete mať možnosť konzultovať výchovno-vzdelávacie výsledky vašich detí s pedagógmi našej školy. Učitelia vám budú k dispozícii v zborovni budovy C alebo v ich kabinetoch podľa rozpisu, ktorý nájdete na vstupných dverách budov B a C.
Tešíme sa na stretnutie

Individuálne stretnutia s vyučujúcimi jednotlivých predmetov si prosím dohodnite vopred mailom, alebo cez edupage. Kontakty tu.