Rodičovské stretnutie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na informačné stretnutie o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov našej školy, ktoré sa uskutoční

        29. 9. 2022 od 16,30 do 17:30 hod.

individuálne stretnutia s vyučujúcimi jednotlivých
predmetov si prosím dohodnite vopred mailom. Kontakty tu.

Miesto:         kmeňové triedy v pavilónoch B a C