Projektové stretnutie Erasmus+ v Rumunsku

Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava,

je v období 2014 – 2016 zapojená

do medzinárodného projektu Erasmus +,

strategické parterstvá (2014-1-TR01-KA201-013273).

Témou projektu je

Plánovanie kariéry mladých ľudí

 „Career Planning for teenagers“.

 

Minulý mesiac sa naši študenti a učitelia zúčastnili týždennej aktivity v Rumunsku. Príprava na stretnutie bola veľmi náročná. Spomedzi všetkých študentov sme vybrali 16 dievčat a chlapcov zo všetkých študijných odborov, ktorí ešte pred vycestovaním  absolvovali mnohé tréningy. Študenti sa naučili zostrojiť Europass CV, trénovali odpovede na najčastejšie sa vyskytujúce otázky počas pracovného pohovoru, absolvovali niekoľko on-line testov,  z ktorých sa dalo určiť, aký druh povolania vyhovuje študentom najviac vzhľadom na ich záujmy a vedomosti. /Initial test, Holland Code Career Test, Test for the level of English, Questionnaire of expectations, Qualtrics Survey Solutions, Geography test/. Okrem toho absolvovali veľtrh práce Profesia Days v Bratislave, aby sa lepšie pripravili na nadchádzajúce stretnutie v Rumunsku. Na druhej strane učitelia koordinovali prípravu jednotlivých aktivít prostredníctvom medzinárodných videokonferencií.

Na stretnutí sa zúčastnili študenti a učitelia zo všetkých participujúcich krajín, t. j.  z Portugalska, Rumunska, Turecka a Slovenska. Obsahom medzinárodnej výmeny študentov boli aktivity študentov súvisiace s prípravou na budúce povolanie a rozvoj podnikateľských zručností. Hosťujúcou školou bolo gymnázium  v Rumunsku,   Colegiul National „Vasile Alecsandri“, Bacau.

Rumunskí partneri nás privítali v ľudových krojoch, s chlebom a soľou, pripravili nám veľkolepý dvojhodinový kultúrny program s ľudovými tancami, pesničkami a tradíciami. Okrem toho sme si prezreli školu, jednotlivé učebne, prijal nás riaditeľ školy a starosta mesta.

Pracovný program obsahoval prezentácie o krajinách, mestách, školách, odboroch, ktoré predniesli študenti z jednotlivých krajín. Veľmi náročným bodom programu bola interaktívna prednáška s odborníkom z praxe o tom, ako správne vyhotoviť životopis a pripraviť sa na pracovný pohovor a simulácia pracovných pohovorov. Vytvorili sme 5 komisií zložených z učiteľov anglického jazyka, ktorí simulovali personalistov. Každý študent bol uchádzačom o zamestnanie a zúčastnil sa pracovného pohovoru v anglickom jazyku podľa vypracovaného harmonogramu. Každá komisia si vybrala 5 otázok súvisiacich s danou problematikou, na ktoré študent odpovedal. Študent strávil na pohovore s komisiou približne 15 – 20 náročných minút. Z celého pohovoru je zhotovený videozáznam. Traja najlepší študenti z každej komisie postúpili do druhého kola. Vynikli rumunskí študenti, naši sa umiestnili hneď za nimi na druhom mieste.

Vzhľadom na to, že témou projektu je okrem prípravy na budúce povolanie aj rozvoj podnikateľských zručností,  ďalšou horúcou témou bola prednáška o podnikaní a prezentácie študentských spoločností. Keďže naša škola je zapojená do programu Aplikovaná ekonómia v spolupráci s JA SR, fungovali u nás tento rok až 3 študentské spoločnosti. Z tohto titulu slovenskí študenti v tejto aktivite vynikli a predstavili svoje podnikateľské aktivity, podnikateľské plány, produkty, dokonca aj predali veľké množstvo výrobkov medzinárodným partnerom.

Súčasťou aktivít bolo aj spoznávanie a návšteva miestnych kultúrnych pamiatok, múzeí, kostolov a pozoruhodností. Počas prehliadky boli študenti rozdelení do medzinárodných pracovných skupín. Každá skupina mala za úlohu zmapovať a charakterizovať určitú pamiatku a nasledujúci deň ju prezentovať v škole, pričom povinnosťou všetkých zúčastnených študentov bola aktívna prezentácia, t. z. každý jeden študent si musel pripraviť aspoň 5 viet prezentácie.

Posledný deň všetci účastníci medzinárodného stretnutia dostali slávnostne certifikát  a Europass mobility.

Každý večer sme tancovali rumunské tance,  ochutnávali miestne špeciality a navzájom sa spoznávali.

Tento míting bol veľmi náročný, ale aj mimoriadne obohacujúci. Najbližšie stretnutie bude koncom apríla tohto roka v Portugalsku.

 

Ing. Agáta Danielovičová

koordinátorka projektu

 

[button link=“http://www.tokajicka.sk/?p=4305″ color=“green“ icon=“serviceicon-arrow-down“]foto[/button]