Projekt Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Naša škola získala grant na medzinárodný projekt Erasmus+, KA1, Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Téma projektu:  Móda, marketing a Flamenco šaty /2019-1-SK01-KA102-060535/

Do projektu sú okrem našej školy zapojení títo partnerI:

 • Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, ako koordinátor projektu,
 • Euromind, Ubeda, Španielsko, ako sprostredkujúca organizácia,
 • Sevila de Moda, Sevila, Španielsko, ako partner projektu.

Dohodnuté termíny stáží:

 • dvojtýždňová stáž 15 študentov + sprevádzajúcich učiteľov od 18. 04. 2021 do 01. 05. 2021 v Ubede, Andalúzia, Španielsko, program Flamenco dress making
 • dvojtýždňová stáž 15 študentov + sprevádzajúcich učiteľov od 12. 09. 2021 do 25. 09. 2021 v Seville, Andalúzia, Španielsko, program Fashion and Marketing

 

Program Flamenco dress making

 

 • Látky, ktoré používame pri zhotovení Flamenco šiat
 • Dizajn šiat, náčrty, volány
 • Krajčírsky strih
 • Konštrukcia Flamenco sukne a Flamenco volánov
 • Učíme sa Flamenco tanec
 • Celodenná exkurzia za kultúrou
 • Zhotovenie šiat

 

Program Fashion and Marketing

 

 • Móda ako komunikačný kanál v historickom kontexte
 • Analýza vývoja módy a jej vplyvu na spoločnosť
 • Príprava vlastnej pozície na trhu práce, praktické tipy, ako vytvoriť imidž na trhu práce, možnosti trhu v odevnej oblasti
 • Analýza vývoja textílií a nových trendov priemyselnej spotreby, druhy používaných látok /textílií/
 • Uplatnenie tradícií v móde
 • Kurz španielčiny zameraný na prax zameraný na rozvoj slovnej zásoby súvisiacej so sektorom a každodenných výrazov
 • Skúsenosti spotrebiteľov v tradičnej a virtuálnej sfére predaja
 • Analýza tradičných vizuálnych komunikačných techník; analýza virtuálnej komunikácie
 • Celodenná exkurzia za kultúrou
 • Módne trendy v španielskych účesoch, úprava vlasov
 • Komunikácia v reklame, Profesionálne poradenstvo
 • Učíme sa Flamenco tanec
 • Príprava prezentácií a výstupov

 

Ing. Agáta Danielovičová, koordinátorka projektu