projekt Game Literacy and learning

S potešením oznamujeme, že naša škola získala grant na medzinárodný projekt Erasmus+, Strategické partnerstvá, na obdobie od 1. 9. 2020 – 31. 08. 2022.

Téma projektu:  Game Literacy and learning /Učenie hrou/.

Do projektu sú zapojené tieto krajiny, mestá, resp. školy:

  • Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, ako koordinátor projektu,
  • NIHAL AKCURA MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI, Turecko, MANİSA, ako partnerská škola,
  • Profesionalna gimnaziya po obleklo i turizam “ Sveti Ivan Rilski“, Bulharsko, Perník, ako partnerská škola,
  • Agrupamento de Escolas Coimbra Centro, Portugalsko, COIMBRA, ako partnerská škola,
  • LICEUL TEORETIC „AL. MARGHILOMAN“, BUZAU, Rumunsko, ako partnerská škola.

Zhrnutie projektu:

Výučbu pomocou hier je možné použiť v ktorejkoľvek učebni a takmer v každej téme. Vzdelávacie hry sú vynikajúcim nástrojom na budovanie základov všetkých hodín. Analýza vyučovania vo všetkých partnerských školách projektu ukázala, že vo veľkej miere požívajú tradičné vyučovacie metódy.

Motiváciou pre náš projekt je preto vyskúšanie projektového prístupu  k vyučovaniu, ktorý je možné začleniť do našich školských osnov ako výchovno-vzdelávacie aktivity.

 

Ciele projektu:

 

ü Výmena a zdieľanie osvedčených postupovü Vybaviť študentov schopnosťami kritického myslenia v súvislosti s učením (schopnosť hodnotiť, analyzovať a porozumieť) ü Rozvíjanie schopnosti študentov vytvárať a zodpovedne rozširovať obsah hry ü Podpora medzinárodného a medzikultúrneho prostredia na našich školách prostredníctvom aktivít, ktoré využívajú najmodernejšie herné nástrojeü Vytváranie a používanie inovatívnych metód; Študenti a učitelia budú participovať na rôznych aktivitách  formou workshopov a rolových hier, seminárov, online hier, interaktívnych živých hrách,  prezentáciách, tvorbe spravodajských článkov a prejavovü panelové diskusie, návštevy miestnych orgánov, súťaže a inéü realizácia prípravných a postmeetingových  aktivít prostredníctvom platformy eTwinning

Očakávané hlavné výsledky projektu:

o    Herná knižnica, ktorá obsahuje plány lekcií a jeden päťdňový projektový pláno    Spoločná webstránkao    Game Literacy Bank – otvorený vzdelávací zdroj, ktorý obsahuje materiály, ktoré môžu byť použité na akýchkoľvek hodinách

 

Ing. Agáta Danielovičová, koordinátorka projektu