Projekt ERAZMUS+ október 2017 Bratislava

V dňoch 1. – 9. 10. 2017 sa na našej škole konalo medzinárodné projektové stretnutie ERAZMUS+. Stali sme sa hostiteľmi študentov a pedagógov zo štyroch ďalších krajín (Poľsko, Taliansko, Bulharsko, Turecko). Hlavnou myšlienkou projektu je: „Zdravá myseľ, zdravý život“.