projekt Erasmus+

S potešením oznamujeme, že naša škola získala grant na medzinárodný projekt Erasmus+, Strategické partnerstvá, na obdobie od 1. 9. 2019 – 31. 08. 2021.

Téma projektu:  Vedomosti potrebné pre trh práce.

Do projektu sú okrem našej školy zapojené tieto krajiny, mestá, resp. školy:

  • Italy, Sicily, PALMA DI MONTECHIARO, IIS ODIERNA ako koordinátor projektu,
  • The Republic of North Macedonia, TETOVO, SSOU MOSHA PIJADE, ako partnerská škola,
  • Romania, Targu Jiu, Colegiul National „Spiru Haret“, ako partnerská škola,
  • Turkey, Afyonkarahisar, GULSUM HATUN MESLEKI, ako partnerská škola.

 

Charakteristika zapojených škôl:

  • Škola na Sicílii v má tri vzdelávacie odbory: lýceum, zamerané na vedu, technik IKT a technik v zdravotníctve;
  • Partnerská škola v hlavnom meste Republiky Severné Macedónsko vychováva viaceré profesie: mechanik a technik výroby; automechanik, technik cestnej premávky , technik prepravy a špedície,  technik pre poľnohospodársku výrobu, VET technik,  kuchár, čašník, technik pre lesníctvo, počítačový technik, geodet,  športové gymnázium;
  • Colegiul National „Spiru Haret“ v Rumunsku má tieto odbory: filológia, spoločenské vedy, matematika a počítače, matematika a informatika /bilingválne štúdium/;
  • Turecká škola je Stredná odborná škola zdravotná.

V tomto školskom roku sú naplánované 3 projektové stretnutia študentov a učiteľov: na Slovensku, v Republike Severné Macedónsko a v Rumunsku.

Na Siclíliu a do Turecka pocestujú vybraní študenti a učitelia v budúcom školskom roku.

 

Ing. Agáta Danielovičová, koordinátorka projektu