Prijímacie skúšky 2021/2022

Prijímacie skúšky 2021/2022

Prijímacie skúšky na talentové študijné odbory:
reklamná tvorba, dizajn interiéru, odevný dizajn a tvorba nábytku a interiéru sa uskutočnia
1) v I. termíne dňa 5. 5. 2021
2)  v II. termíne dňa 12. 5. 2021
Nástup žiakov do tried je 8,15 hod. a približný čas ukončenia talentovej skúšky je 12,30 hod.
—————————————————————————————————————————
Prijímacie skúšky na študijné odbory:
styling a marketing a drevárstvo a nábytkárstvo sa uskutočnia
1)v I. termíne dňa 3. 5. 2021
2)  v II. termíne 10. 5. 2021
Nástup žiakov do tried je 8,30 hod a ukončenie prijímacej skúšky je 10,10 hod.
————————————————————————————————————————
Žiaci si na prijímaciu skúšku prinesú vyplnenú návratku a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Podrobné informácie o priebehu a konaní prijímacích skúšok sú uvedené v pozvánke, ktorá
vám bude doručená poštou.
V prípade potreby sa môžete informovať na sekretariáte Spojenej školy, Tokajícka 24,
Bratislava, na tel. čísle: 02/433 378 41

 

Kritériá pre prijímacie konanie