PREDBEŽNÉ VYHODNOTENIE PODMIENOK PRIJÍMACIEHO KONANIA – 1. termín 4. 5. 2022

Podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka organizačnej zložky ŠUP:

  1. NESPLNILI:

 

8610  M ODZ 8614 M DIN 8633 M RET
ODZ 09 DIN 10 RET 09
ODZ 15 DIN 27 RET 61
ODZ 39 DIN 71
DIN 126

  

  1. SPLNILI:

 

Všetci uchádzači mimo uchádzačov uvedených v bode 1.

 

Výsledné poradie uchádzačov o štúdium bude zostavené po 2. termíne talentových skúšok  dňa  11. 5. 2022. Každá stredná škola má povinnosť zverejniť výsledky prijímacích skúšok podľa poradia dňa 18.5.2022.

 

V Bratislave 4.mája 2022