Pozvánka na výstavu

Krajské osvetové stredisko v Nitre organizuje 45. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy
amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2017, ktorá sa uskutoční 3. – 5. novembra 2017 v Galérii
Mlyny a v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Srdečne vás pozývame 3. novembra 2017
o 17.00 do Galérie Mlyny na slávnostné vyhodnotenie celoštátnej postupovej súťaže amatérskej
fotografickej tvorby, na odovzdanie ocenení autorom v jednotlivých kategóriách a na otvorenie
výstavy AMFO 2017. Autorkou víťaznej fotky v kategórii autori ČB fotografie do 21 rokov je naša študentka Viktória Suchánkova.

Program

3. november 2017

15.30 odborný rozborový seminár k výstavnej kolekcii fotografií
s členmi odbornej poroty v Galérii Mlyny Nitra, Štefánikova 61, Nitra
17.00 vernisáž a vyhodnotenie súťaže
19.30 otvorenie výstavy z 37. ročníka Národnej súťaže amatérskej fotografie
z Českej republiky v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre,
Fatranská 3, Nitra
20.00 začiatok fotografických workshopov pre prihlásených účastníkov
v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
Sudekovo okno – urbánny poetizmus, mestská krajina
lektorka: Petra Cepková
počet účastníkov: max. 8
Skrytý svet – objavovanie tajuplného sveta makrofotografie
lektor: Daniel Brogyányi
počet účastníkov: max. 8
Cyanotypia – originálne fotografie s nádychom 19. storočia
lektori: František Kolář a Hana Kolářová
počet účastníkov: max. 7

4. november 2017

9.00 – 18.00 fotografické workshopy pre prihlásených účastníkov
9.00 – 12.00 zasadnutie Poradného zboru Národného osvetového centra pre
amatérsku fotografiu v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
9.00 – 12.00 Portfolio Review – konzultácie autorských fotografií
pre prihlásených účastníkov s lektormi Rudolfom Lendelom,
Miroslavom Pfliegelom a Jozefom Peniakom
v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
od 10.00 individuálne fotografovanie pri Drážovskom kostolíku a návšteva
fotografickej výstavy Utajená krása Martinského vrchu – odchod
z Krajského osvetového strediska v Nitre
Počas celého dňa ponuka individuálnych návštev
sprievodných fotografických výstav:
Štyri ročné obdobia – výstava fotografií členov Fotoklubu Nitra
a fotoklubu APF pri Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
v Galérii po schodoch v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
37. ročník Národnej súťaže amatérskej fotografie – výstava
fotografií z Českej republiky v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
Dekáda – 10 rokov Fotoklubu Šaľa – výstava fotografií členov fotoklubu
v OC Centro, Akademická 1651/1A, Nitra
Street art – autorská výstava Tomáša Bugára
v Trafačke, J. Kráľa 65, Nitra
Utajená krása Martinského vrchu – výstava výtvarných fotografií účastníkov
fotoworkshopu v Kultúrnom dome Nitra-Dražovce, Kultúrna 2
20.00 portfóllio, beseda, diskusia o fotografii s Petrou Cepkovou
v Agroinštitúte Nitra, Akademická 4, Nitra

5. november 2017

9.00 – 13.00 fotografické workshopy pre prihlásených účastníkov,
prezentácia ich výsledkov práce v Krajskom osvetovom
stredisku v Nitre
13.00 vyhodnotenie workshopov, ukončenie
Organizačné pokyny
Na fotografické workshopy (3. – 5. november), Portfolio Review
a individuálne fotografovanie (4. november) sa treba vopred prihlásiť
formou záväznej prihlášky.
Ubytovanie poskytneme vopred prihláseným oceneným autorom,
vystavujúcim autorom, účastníkom Portfolio Review a individuálneho fotografovania
(1 noc – z piatku na sobotu) a prihláseným účastníkom
na fotografické workshopy (2 noci – z piatku na sobotu a zo soboty
na nedeľu) v Agroinštitúte v Nitre.

Náklady na cestovné vo výške cestovného hromadným dopravným
prostriedkom (autobus, vlak II. trieda) budeme preplácať oceneným
autorom, vystavujúcim autorom a prihláseným účastníkom na fotografické
workshopy na základe prinesených cestovných lístkov a vyplnených tlačív
Zmluvy o cestovných náhradách, Vyúčtovanie cestovného alebo Dohody
o použití súkromného motorového vozidla za náhradu do výšky
cestovného lístka verejnej hromadnej dopravy bankovým prevodom.
Strava bude zabezpečená pre ubytovaných účastníkov.