Pozvánka na stretnutie s rodičmi

Dobrý deň, vážení rodičia,

pozývam Vás na informačné stretnutie o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov našej školy, spojené s voľbami zástupcov rodičov ( 3 ) do Rady školy pri Spojenej škole, Tokajícka 24, 821 03  Bratislava, ktoré sa uskutoční dňa 21. 11. 2018 od 16,30 hod.

Program:

  • Voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri SpŠ, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava

Miesto:         Telocvičňa

Čas:                16,30 hod.

 

  • Informácie o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov školy za 1. štvrťrok šk. roku 2018/19 a iné

Miesto:         kmeňové triedy v pavilónoch B a C

Čas:                ihneď po skončení volieb

V Bratislave 12. 11. 2018