OZNÁMENIE riaditeľa školy

Vážení rodičia,  milí žiaci,

pekne Vás pozdravujem a posielam aktuálne informácie.

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/17049:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 pokračuje od 26.10.2020 na stredných školách dištančné vzdelávanie žiakov až do odvolania.

Na dištančné vzdelávanie máme upravený rozvrh hodín, potrebné je si ho pozrieť a podľa neho sa hlásiť na vyučovanie. Je zverejnený na našej webovej stránke (Edupage). Upozorňujem žiakov, že učiteľ nie je povinný oznamovať im dopredu, že sa blíži ich hodina, tak ako ich dopredu neupozorňuje v škole, že ich hodina bude. Jednoducho, ako sedia po odzvonení prestávky v triede a čakajú na učiteľa, tak čakajú na svoju hodinu aj doma. Výhovorka, že nás vyučujúci neupozornil na dištančnú hodinu, preto neobstojí. Neprihlásenie sa na hodinu  sa hodnotí ako neospravedlnená neúčasť, a to aj celej triedy.

Vzhľadom na celoplošné testovanie na COVID-19 budú jesenné prázdniny v nasledovných upravených termínoch: 30. 10. 2020, 2. 11. 2020, 6. 11. 2020 a 9. 11. 2020. V týchto prázdninových dňoch samozrejme dištančné vzdelávanie neprebieha.

Kto si ešte nevyzdvihol veci odložené v škole, nech tak urobí po dohode so svojím vyučujúcim, prípadne triednym učiteľom, do 29. 10. 2020 z dôvodu, že na škole budú zriadené 4 testovacie miesta na COVID-19, takže následne to bude možné až po vykonaní dezinfekcie priestorov po 6. 11. 2020.

Pri vstupe do budovy bude potrebné prejsť filtrom (dezinfekcia a meranie teploty) a vypísať zdravotný dotazník.

V prípade, že budete potrebovať kvôli zákazu vychádzania potvrdenie zo školy,  je to potrebné samostatne dohodnúť vopred telefonicky na sekretariáte školy (02-43337841),  vybavíme ho  elektronicky e-mailom.

Ešte raz Vás pekne pozdravujem a chcem Vám tiež poďakovať sa za Váš doterajší prístup a pochopenie. Radi by sme v tejto zložitej dobe boli pre Vás pokojnou oporou a v prípade akýchkoľvek otázok, problémov a návrhov nás neváhajte kontaktovať.

Ďakujem a prajem všetko dobré, nepodliehajme strachu a snažme sa pozitívne myslieť. Prajem hlavne veľa zdravia Vám a Vašim blízkym.

 

 

V Bratislave 24. 10. 2020

 

RNDr. Miroslav Marušic

riaditeľ SpŠ