OZNÁMENIE O ZÁPISE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

OZNÁMENIE O ZÁPISE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium do 1. ročníka školského roka 2019/2020 sa uskutoční v dvoch dňoch: – utorok 26. 3. 2019 od 8,30 do 16,00 hod. – štvrtok 28. 3. 2019 od 8,30 do 15,00 hod. v osobitných prípadoch po predchádzajúcej dohode s asistentkou riaditeľa školy (tel. č. 02/4333 784) je možné vykonať zápis aj v inom termíne. Na zápis, ktorý sa uskutoční na sekretariáte Spojenej školy, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava v pavilóne D, prinesie zákonný zástupca uchádzača zápisný lístok, ktorý mu vydá príslušná základná škola. Ak zákonný zástupca nezapíše uchádzača na štúdium, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium do strednej školy prijatý, je neplatné.