Oznámenie o začiatku školského vyučovania v roku 2016-2017

Riaditeľstvo Spojenej školy, Tokajícka 24, 821 03, Bratislava oznamuje, že vyučovanie v školskom roku 2016/2017 sa začína dňom 5.9.2016 slávnostným zhromaždením žiakov na školskom dvore.

Žiaci 1. ročníkov nastúpia do svojich tried o 8:00 hod., kde sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi, ktorí im dajú prvé informácie o ich ďalšom pôsobení na škole a odtiaľ sa o 8:45 hod. presunú spoločne na školský dvor.
Žiaci vyšších ročníkov sa po triedach zhromaždia priamo na školskom dvore o 8:45 hod.

Samotné slávnostné zhromaždenie začne o 9:00 hod.

Oficiálny dokument o začiatku školského roka TU.