Oznámenie o prijímacom konaní v ďalšom termíne

Oznámenie o prijímacom konaní v ďalšom termíne 

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 248/2008 Z. z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle skôr zverejnených kritérií pre prijatie žiakov do jednotlivých študijných odborov pre 1. ročník šk. roka 2018/2019  bude Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03  Bratislava konať dňa 19. 6. 2018 prijímacie konanie v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka 2018/2019 v nasledovných študijných odboroch:

 študijný odbor                                                            počet voľných miest

  • 8298 M odevný dizajn                                          2
  • 8269 M tvorba nábytku a interiéru                 4
  • 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo            5

Prihlášky možno doručiť na sekretariát školy priebežne do 15.6.2018.

Ďalšie informácie možno získať na č. t.:  02-4333 7841.

 

V Bratislave 30. mája 2018

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2018/05/Oznámenie-o-PS-v-ďalšom-termíne.pdf“ color=“green“]oznámenie o prijímacom konaní v ďalšom termíne[/button]