Nové časy zvonenia

ZVONENIE OD 1. 2. 2016 

čas                              prestávka
1. hodina    07:30 – 08.15
5 min.
2. hodina    08:20 – 09.05
5 min.
3. hodina    09:10 – 09.55
20 min.
4. hodina    10:15 – 11.00
5 min.
5. hodina    11:05 – 11.50
15 min.
6. hodina    12:05 – 12.50
5 min.
7. hodina    12:55 – 13.40
5 min.
8. hodina    13:45 – 14. 30
5 min.
9. hodina    14: 35 – 15. 20