Mikuláš na Spojenej škole 2022

„Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa.“ Toto bolo heslo Mikuláša, ktorý sa rozhodol
zavítať tento rok aj do našej školy. So svojimi pomocníkmi priniesol do našej školy vianočnú
atmosféru. Elf vyhrával vianočné pesničky. Anjel rozdal poslušným žiakom a učiteľom sladkosti. Čerti sa rozhodli niektorých pomaľovať a v každej triede si vybrali žiaka, ktorý musel Mikulášovi zarecitovať básničku alebo zaspievať pesničku. Dúfame, že sa vám návšteva Mikuláša páčila a veríme, že aj o rok k nám zavíta.
Školský parlament

[rev_slider mikulas2022]