[column span=“7″ total=“12″]

Školská knižnica vznikla zlúčením žiackej a učiteľskej knižnice. Obsahuje okolo 3500 knižných jednotiek a ponúka bohatý výber titulov najmä odbornej literatúry, povinného čítania, encyklopédie, slovníky, videokazety a niekoľko druhov odborných časopisov. Návštevníkom knižnice slúži študovňa vybavená počítačom s pripojením na internet.

Kategórie titulov:

 • beletria:
 • povinné čítanie zo svetovej i slovenskej literatúry a ostatná beletria
 • odborná literatúra z oblasti:
 • výtvarného umenia, architektúry, dejín umenia,
 • odevníctva,
 • jazykovedy,
 • cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský francúzsky),
 • dejín literatúry,
 • spoločenských vied,
 • slovníky – dvojjazyčné, výkladové, terminologické,
 • pedagogiky a psychológie,
 • ekonomiky, manažmentu,
 • prírodných vied (chémia, biológia, geografia, fyzika, matematika…) a pod.
 • Časopisy:

Burda, Rundschau, Móda revue,  Pedagogické rozhľady, Slovenské pohľady, Slovenský jazyk a literatúra v škole, Historická revue, Bridge, Freundschaft,Spitze, Friendship, Hello! Hurra! Slovenské národné noviny,  Učiteľské noviny

[box type=“info“ close=“1″]

Výpožičné hodiny

 • Pondelok – piatok   10.00 – 10.15
 • Pondelok                     12.00 – 13.30
 • Utorok                          12.45 – 15.00
 • Streda                            12.00 – 13.30
 • Štvrtok                          12.45 – 15.00

[/box]

 

 

[/column]