Jarné medzinárodné projektové aktivity našej školy

Začiatkom marca vycestovali 6 študenti a 2 učitelia do Turecka na krátkodobú výmenu žiakov v súvislosti s projektom Game literacy and learning /2020-1-SK01-KA229-078231/. Hosťujúca škola z Manisy pripravila v spolupráci s partnerskými krajinami z Portugalska, Bulharska, Slovenska a Rumunska zaujímavé aktivity na tému Učenie hrou. Súčasťou programu bolo aj spoznávanie tureckej kultúry, histórie, tradícií a pamiatok, z ktorých zostanú v pamäti predovšetkým antický Efezus, pláž Kusadasi, moderný Izmir a múzeá mesta Manisa.
V polovici marca zavítali do nášho hlavného mesta študenti a učitelia zo stredných škôl v Turecku, Maďarsku, Rumunsku a Taliansku, s ktorými naša škola realizuje projekt Creating digital dictionaries and mobile apps for learning foreign languages / 2020-1-SK01-KA229-078377/. Hlavným pracovným programom bolo používanie a tvorba mobilných aplikácií vo vyučovaní cudzích jazykov. Študenti a učitelia z partnerských krajín mali možnosť navštíviť naše staré mesto, Bratislavský hrad, hrad Devín a hrad Červený kameň, ako aj spoznať aspoň čiastočne náš folklór.
Na prelome marca a apríla hostila škola 37 študentov a učiteľov z Talianska, Turecka, Macedónska a Rumunska. Išlo o projekt Needed skills for the job market /2019-1-IT02-KA229-062201/. Aktivity pracovného týždňa boli zamerané na workšopy a prezentácie súvisiace s lepšou prípravou študentov na trh práce.

https://www.youtube.com/watch?v=ES3AQKajk2g
https://bratislavskykraj.sk/v-ramci-projektu-game-literacy-and-learning-vycestovali-studenti-spojenej-skoly-tokajicka-do-turecka/
https://youtu.be/lwby4iYUz0Q