ISIC pre rok 2017-2018

[button link=“http://www.tokajicka.sk/isic/“ color=“green-lime“]podrobné info o ISIC na našej škole[/button]

Naša škola je zapojená do projektu BEZPEČNÁ ŠKOLA v spolupráci so Združením CKM SYTS a spoločnosťou TransData s.r.o.. Spolu s ďalšími viac ako 430 strednými školami na Slovensku vydávame našim žiakom čipové Preukazy žiaka ISIC/EURO<26. Preukaz je predovšetkým identifikačným dokladom o tom, že Vaše dieťa je študentom našej školy.

Súčasne môže preukaz využívať v externom prostredí školy : 

  • ako čipovú kartu na MHD, SAD a železnice (na základe čipového preukazu môže žiak využívať žiacku/študentskú zľavu na cestovné počas školského roka a prázdnin na všetkých trasách a linkách v rámci Slovenska)
  • na 110.000 zliav v rámci Slovenska a v zahraničí určených pre držiteľov medzinárodných preukazov ISIC a EURO<26 (databázu zliav nájdete na studentskypreukaz.sk)

Aby Vaše dieťa mohlo preukaz využívať od začiatku  školského roka,  je potrebné, aby ste už počas letných prázdnin od 21. 8. 2017 v čase od 8:30 11:30  hod.  priniesli na sekretariát  riaditeľa  školy (kontaktná osoba – Ing. Alena Daneková) :

  • vyplnené a podpísané žiadosti o vystavenie preukazu, ktoré Vám zasielame v prílohe tohto listu (je potrebné podpísať a vyplniť obe strany)
  • 20,- EUR Táto suma zahŕňa poplatok za licenciu ISIC/EURO<26 a poplatok za výrobu čipového preukazu a za jeho použitie u dopravcov na školský rok 2017/2018