Informácia riaditeľa školy pre uchádzačov o štúdium a ich zákonných zástupcov o prijímacích skúškach

V Bratislave 21. apríla 2020

Dobrý a zdravý deň,

v poslednom období dostávam znepokojujúce e-maily a telefonáty o tom, že niektoré školy robili prijímacie konanie elektronicky, že ako a kedy ich bude robiť naša škola, prípadne, či už neboli, a či sme na niektorých nezabudli.

Mám neoverené informácie, že niektoré školy takéto prijímacie konanie naozaj uskutočnili. Jedná sa aj o súkromné umelecké školy, ktoré nepostupovali podľa usmernení MŠVVaŠ SR, ale podľa svojvoľného uváženia vlastných zriaďovateľov. Byť prijatý na súkromnú ŠUP ešte neznamená, že si žiak nemôže do 31. 8. 2020 preniesť zápisný lístok na druhú strednú školu, ak bol na ňu prijatý v inom termíne.

  1. apríla hlavný hygienik SR povolil vykonať prijímacie konania a interné maturitné skúšky na stredných školách a určil za akých podmienok. Škola je pripravená, skôr však má nasledovať krok MŠVVaŠ SR, ktoré vydá usmernenie. Stať by sa tak malo každú chvíľu.

Vážení rodičia,

nemajte obavu, na nikoho sme nezabudli, prijímacie konanie sa ešte nekonalo, uskutoční sa hneď, ako to bude možné. Žiaľ, rovnako ako Vy, ani my nevieme v túto chvíľu povedať kedy, veríme však, že to bude skôr, ako platí doteraz, že talentové skúšky sa majú vykonať do jedného a ostatné do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania na školách, najneskôr však do 30. 6.2020.

Všetko nasvedčuje tomu, že to bude naozaj skôr, o čom Vás budeme touto cestou ihneď informovať.

S pozdravom

 

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.