i Bobor


Aj v tomto školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do súťaže iBOBOR. Súťažilo 69 žiakov
v kategórii JUNIOR.  Súťaž prebiehala on-line, maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci
v súťaži získať, bol 80. Úspešnými riešiteľkami z našej školy boli 4 žiačky: Adéla Příkaská (I.
A), Kristína Žeravíková (I. A), Petra Mésárošová (I. A) a Lucia Šubínová (II.C).

GRATULUJEME!