HALLOWEEN 2023

Dňa 27.10. 2023 oslávila naša škola Halloween v plnom prúde tak ako každý rok.
Počas posledných vyučovacích hodín, v deň pred prázdninami, sa celá škola stretla v telocvični. Žiaci aj učitelia prišli už od rána prezlečení v rôznych strašidelných, vtipných a kreatívnych maskách. Nechýbalo ani súťažné vyrezávanie tekvíc. Školský parlament sa postaral o výzdobu a príjemnú zábavu pre všetkých.
Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom za účasť a výbornú atmosféru. Tešíme sa na ďalší
rok.