Halloween 2022 v plnom prúde

Dňa 27.10. 2022, tak ako posledné roky aj tento školský rok, naša Spojená škola Tokajícka
oslávila Halloween v plnom prúde.
Počas posledných vyučovacích hodín, v deň pred prázdninami, sa celá škola stretla v
telocvični. Žiaci aj učitelia prišli už od rána prezlečení v rôznych strašidelných a kreatívnych
maskách. Pre žiakov a učiteľov si Školský parlament pripravil zaujímavý program
sprevádzaný tematickou hudbou, jedlom a súťažami.
Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom za účasť a výbornú atmosféru. Tešíme sa na ďalší
rok.