Grafity legálne

Naši študenti sa nadšení vrátili z  graffity workshopu, ktorý sa konal v meste St. Pölten  v rámci cezhraničného projektu HERITAGE SK – AT Kultúrno – kreatívne oživenie tradícií.

Projekt bol zameraný na zachovanie kultúrneho dedičstva územia, študenti  sa inšpirovali vzorom majoliky. Výsledkom workshopu bola výtvarná práca realizovaná  technikou gfaffity technikou.

Študenti ďakujú organizátorom projektu a BSK za možnosť zúčastniť sa.

Projekt HERITAGE SK-AT