FOTOGRAF ROKU JUNIOR

Študenti druhého ročníka odboru reklamná tvorba pod vedením Mgr. art. Žanety Pálenikovej sa zapojili do ďalšieho ročníka súťaže Fotograf roku junior.

Oliver Vasi získal 5. miesto v téme Pohľad z okna a Denisa Smolinská 1. miesto v téme Hodiny, stroj času.

Srdečne gratulujeme!

Súťaž ešte pokračuje, tak dúfame, že naši študenti ešte uspejú.