Európsky týždeňa športu – Beactive

Už druhýkrát sa naša škola zúčastnila športových aktivít, ktoré sme počas Európskeho týždňa športu – Beactive  23. – 30. 9. 2021 svojou účasťou so žiakmi prvého a druhého ročníka naplnili.

Žiaci cvičili a zapájali sa do športových aktivít, ktoré v rámci opatrení museli byť trošku obmedzené. Aj upršané počasie zohrávalo veľkú úlohu, tak aj z toho dôvodu sme aktivity presunuli do telocvične. Nezabudli sme pri tom na dané heslo: V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH, ktoré sa nám  podarilo naplniť cez športy ako VYBÍJANÁ,  PLANK a BASKETBAL

Plank je cvikom, ktorý buduje funkčnú silu, a teda silu, ktorú telo využije tak pri crossfite, ako aj pri behu, či zimnom lyžovaní.

Naproti tomu vo vybíjanej a basketbale si žiaci upevnili kolektívnu hru, jednotlivé utužovanie triednych kolektívov a ich vzájomnú súťaživosť.

Dynamika hry a jej rýchlosť,  zároveň postreh a obratnosť blahodarne pôsobia na telo a zdravý vývin detí.