Erasmus+ 2016

Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava bola hosťujúcou školou medzinárodnej výmeny študentov

v rámci projektu „CAREER PLANNING for TEENAGERS”

Project No: 2014-1-TR01-KA201-013273

 

Naša škola hostila v dňoch 11. – 17. apríla 2016 v rámci programu Erasmus+, Strategické partnerstvá, 43 študentov a učiteľov z Portugalska, Rumunska a Turecka. Pri príprave a realizácii stretnutia sme spolupracovali s Junior Achievement Slovensko, IBM – Slovensko, Volkswagen Slovakia, a. s.  a EURES.

učitelia z rôznych krajín

Vybraní študenti zo všetkých zúčastnených krajín si pripravili prezentácie o krajine, meste a škole. Aktivitou slovenských študentov naviac bol kultúrny program, prehliadka školy a učební, ako aj prehliadka starého mesta. Programová manažérka Grétka Balátová neziskovej vzdelávacej organizácie JA Slovensko pripravila pre študentov a učiteľov zaujímavý workshop na precvičenie podnikateľských a prezentačných zručností. V spolupráci s Visit Center Volkswagen Slovakia, a.s., sme zorganizovali dvojhodinovú prehliadku troch hál a Auto Fora, kde sme boli  oboznámení s históriou a konečnými produktmi. Nezabudnuteľným zážitkom bola prehliadka hradu Devín so sprievodcom. Všetkých účastníkov mimoriadne oslovili interaktívne prednášky so zástupcami spoločnosti IBM Mirkou Cehelskou a kolegom Jurajom Vinsom na témy Ako zostrojiť CV a Ako sa pripraviť na pracovný pohovor. Všetci študenti absolvovali simulovaný pracovný pohovor, ktorí sme po skončení podrobne analyzovali  a ocenili najlepších 9 študentov. Veľmi prospešným bodom programu bola prednáška Životné a pracovné podmienky v EÚ a na Slovensku, ktorú predniesla Ing. Janka Maňková z EURES. Uvoľnením pre našich hostí boli tvorivé dielne. Chlapci si vyrobili resp. dokončili za pomoci študentov a učiteľov SOŠ drevárskej suveníry z dreva – prívesky a kľučenky. Úlohou dievčat bolo nacvičiť si pod vedením našich študentov a učiteľov zo Stylingu a marketingu  módnu prehliadku.

Našu školu reprezentovali títo študenti: Katarína Kollárová, Nikoleta Rychtárechová, Ivana Čellárová, Viktória Fišerová, Andrea Lehoczká, Daniel Krascsenits, Katarína Janotková, Katarína Sára Plachá, Bence Nagy a Michal Krištofík.

Ako dobrovoľníci pomáhali: Oliver Hengerics, Pavol Polakovič, Patrik Machata, Michaela Plevková, Martina Ivančíková, Tereza Bizíková, Ema Sedláčková, Natália Grantnerová a Viktória Fullová.

Erasmus + tím učiteľov tvorili: Ing. Agáta Danielovičová, Mgr. Zita Kubalcová, Mgr. Zuzana Pajdlhauserová. RNDr. Eva Kačmáriková a Mgr. Zdenka Paholíková.

Tvorivé dielne zabezpečili učitelia  Mgr. Janka Hegyiová a Stanko Repčák.

Poďakovanie patrí aj všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnom priebehu projektového stretnutia.