Environmentálny projekt so zameraním na udržateľnosť zdrojov

Environmentálny projekt so zameraním na udržateľnosť zdrojov

V4 Gen project 12330008 V období od 8. 4. – 12. 4. hostila naša škola 18 maďarských študentov a 2 učiteľov. Stretnutie bolo zamerané na rozumnú spotrebu potravín, oblečenia, udržateľnosť zdrojov, recykláciu a kreativitu. Súčasťou programu boli aj exkurzie do Vodného diela Gabčíkovo a elektrárne Mochovce.

visegrad project 24.4.16
« z 2 »